Välkommen till VIF!

Förbundet består av islandshästföreningarna Vallholt och Frosti.

Vårt övergripande syfte är att skapa ett samarbete mellan föreningarna för att stimulera och utveckla gemenskapen för och inom islandshästsporten och aveln.